Formularz, logo

Formularz kontaktowy


Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia postępowania związanego ze składanym zapytaniem. Konsekwencją niepodania tych danych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości realizacji postępowania związanego ze składanym zapytaniem.

Zadaj pytanie, z chęcią odpowiemy!

Treść zapytania:
Imię i nazwisko:
Twój nr telefonu:
Twój adres e-mail:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w składanym formularzu KONTAKTOWYM na stronie internetowej http://www.invest15.pl/ – dotyczy podanych przeze mnie danych tj.: imię i nazwisko, numeru telefonu i kontakt emailowy w celu przeprowadzenia postępowania związanego ze składanym zapytaniem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz znam przysługujące mi prawa.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.