Użytkowanie wieczyste

SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

      garaż/parking   taras   loggia/balkon   winda    

Zasady

 

Do uwłaszczenia z mocy prawa doszło 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Każdy grunt na którym znajdują się budynki z przeważającą funkcją mieszkalną ulega przekształceniu. W przypadku inwestycji Osiedle Idea Ogrody nastąpi to po wybudowaniu budynków i złożeniu do nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zamienia się w opłatę przekształceniową. Opłatę będą wnosić osoby, które skorzystają na przekształceniu, czyli właściciele lokali i domów jednorodzinnych. Jej wysokość wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata, jaką płacił dany użytkownik wieczysty.

Opłata przekształceniowa ma być wnoszona w ratach rocznych przez 20 lat. Będzie też można zapłacić jednorazowo - można wtedy liczyć na bonifikaty. Gdy właściciele lokali (ewentualnie domów) na gruntach Skarbu Państwa (przypadek Osiedle Idea Ogrody) zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym 20 proc., a w szóstym roku 10 proc.

 

 

Podstawa prawna

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

 

 Informacja dodatkowa

 

Za rok 2018 Spółka Osiedle Idea ponosiła łącznie za wszystkie działki będące w projekcie „Osiedle Idea Ogrody” koszty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 628,44 zł.

Po podziale tej kwoty na 12 mieszkań, otrzymujemy kwotę 52,37 zł rocznie za każdy z nich.

www.pawelec.info
?
ZAPYTAJ
DORADCĘ!